Català  |  Castellano  |  English  |  Français

1-Beneficis mediambientals

07-09-2018,14:17:02

 

  • La fusta és la matèria primera més ecològica: és un producte natural que no necessita cap procés industrial en les successives etapes de plantació, cultiu, manteniment i tala i que no genera impactes ambientals significatius fins a la transformació.
  • La fusta és menys intensiva pel que fa al consum d’energia: els processos de transformació (tala, transport, serra, etc.) en general necessiten molta menys energia que els d’altres materials com l’acer, l’alumini, els plàstics, el ciment, etc.
  • La fusta és reciclable: els seus derivats no impliquen tecnologia o processos industrials sofisticats per a la seva conversió en material per a taulers, pasta de paper, serradures, biomassa, etc.
  • La fusta és biodegradable: cap producte elaborat a partir d’aquest material presenta problemes de contaminació de sòls, d’aigües o d’atmosfera.
  • La fusta contribueix a reduir el canvi climàtic: les extensions forestals dedicades a la silvicultura actuen, com els boscos naturals, en qualitat d’embornals de carboni, de manera que fixen el CO2, que és el principal causant de l’«efecte hivernacle» i que provoca l’escalfament global. A més, els productes elaborats amb fusta (mobles, terres, parets, marcs, etc.) mantenen l’efecte d’«emmagatzemar el carboni» durant tota la seva vida útil.
  • La fusta és, sens dubte, el material de construcció més sostenible: nombrosos estudis de cicle de vida dels diversos materials demostren de forma fefaent que només els derivats de la fusta presenten emissions netes negatives, en comparació amb elements d’origen mineral o metàl·lic. Per exemple, substituir ciment per fusta representa estalviar entre 0,725 i 1,01 tones de CO2 per metre cúbic, depenent del tipus de formigó; i la substitució de maons representa un estalvi de 0,922 tones de CO2 per metre cúbic a favor de la fusta. Els estudis d’estalvi en emissió de diòxid de carboni xifren entre 5 i 15 les tones de gasos d’efecte hivernacle que poden evitar-se per cada casa construïda amb parets de fusta en comptes de maó i ciment. Quant als marcs, per cada 10 finestres de fusta s’estalvia entre mitja tona de CO2 (en comparació amb el PVC) i 4 tones (si es compara amb l’alumini). En termes generals, un habitatge mitjà construït amb fusta en comptes de amb maons redueix les emissions de carboni en 10 tones i si només un 10% dels habitatges europeus estiguessin construïts de fusta, les emissions es reduirien en 1,8 milions de tones, un 2% del total d’emissions europees.
[ home ]   [ L' empresa ]   [ La Fusta ]   [ Balsa ]   [ Productes originals ]   [ Notícies ]   [ Enllaços ]   [ Contacte ]   [ Iniciar Sessió
Articles de Fusta Puig SCP Mas Les Vinyes, 42 - 08570 Torelló (Barcelona) 93 850 51 4793 859 43 81 info@puigscp.com www.puigscp.com contacte
[ nota legal ]  © 2012